• Yael Bamberger

קצת על חדרי בריחה בחינוךבאזז חדרי בריחה הגיע למערכת החינוך!

אחרי שנבנו בארץ כ-400 חדרי בריחה, גם במערכת החינוך מתחילים להרגיש את הפוטנציאל של ה"כלי" הזה כדרך הוראה ולמידה. אך האם מדובר בבאזז חולף בלבד או שיש כאן בסיס אמיתי ויציב? ולמה בכלל חדרי בריחה בחינוך?

אם נתבונן מקרוב על מה שקורה בזמן הפעילות בחדר הבריחה, נראה שבעצם היא מעודדת פיתוח מיומנויות של המאה ה-21: עבודת צוות, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית ולקיחת סיכונים.

בנוסף, לחדר בריחה חינוכי קיימים ערכים מוספים אחרים. התלמידים רואים את תכני הלימוד מזווית לא שגרתית, הם חדורי מוטיבציה לפתור את התעלומה, והפלטפורמה מאפשרת ביטוי למגוון סגנונות לומדים, גם לכאלה שקולם לא נשמע בהוראה המסורתית.

יחד עם זאת, חשוב לזכור שלא כל חדר בריחה הוא חדר בריחה חינוכי, ולא כל חדר בריחה חינוכי הוא חדר בריחה טוב.

לחדרי בריחה חינוכיים וטובים, כאלה שנבנים בתוך מערכת החינוך ועבורה, יש מאפיינים ייחודיים, שלא קיימים בחדרי בריחה רגילים בשוק. מאפיינים אלו הם:

  1. התאמה לתכנים ספיציפיים ולתכנית הלימודים – התכנים בהם עוסק חדר הבריחה צריכים להיות ברורים למפתחים וקשורים לתכנית הלימודים. החדר יכול לעסוק בתחום ידע ספציפי, כמו היסטוריה או מתמטיקה, או להיות אינטר-דיסציפלינארי, אך חייב להתחבר לתכנים מוגדרים ולהתאים לשכבת הגיל בה נלמדים תכנים אלו.

  2. התאמה לקבוצות גדולות – בתי ספר בדרך-כלל לא יכולים להרשות לעצמם הפעלה של חדר בריחה עבור 5 תלמידים בכל שעה. מנהלים או מורים יעדיפו הפעלה של כיתה שלימה או של חצי כיתה ולא של תלמידים בודדים. לכן, חדר הבריחה החינוכי צריך להיות ערוך להפעלה של קבוצה בגודל של לפחות 15 תלמידים בו-זמנית.

  3. התאמה למבנה של כיתה או חדר הקיים בבית הספר – המציאות היא הקובעת והיא זו שמכתיבה מה יקרה בפועל. לכן, חדר בריחה חינוכי חייב להתאים לתנאי השטח של בית ספר ממוצע, כלומר, ל"הסתוות" או להיפרש בכיתה רגילה.

  4. חומרים זולים ונגישים – בין עם החדר נבנה על ידי מורים ובין אם הוא נבנה על ידי תלמידים, המשאבים הם דלים יחסית להקמה של חדר בריחה בשוק. לכן, שימוש בחדר בריחה ככלי ללמידה תוך כדי משחק חייב להתבסס על חומרים זולים הנגישים למורים ולתלמידים. חשוב לזכור כי החוויה הלימודית היא העיקר, ושגם חדר הבנוי מחומרים פשוטים יכול להיות טוב וחווייתי.

  5. כלי להערכה מעצבת או מסכמת – חדר הנבנה על ידי מורים, יכול לשמש ככלי להערכה תוך כדי תהליך הלמידה (הערכה מעצבת) או בסיום הוראת נושא כמטלת סיכום (הערכה מסכמת). חדר הנבנה על ידי התלמידים הוא כבר ממש פרויקט, ויש להעריכו בשיטות הערכה של PBL.

אין ספק שחדרי בריחה יכולים להיות כלי הוראתי בעל ערך רב, איתו מורים ותלמידים יכולים "לעוף" גבוה. כי השמים הם הגבול מבחינת הפוטנציאל הגלום בכלי הזה. קצת יצירתיות, קצת מעוף והרבה אנרגיות חיוביות ורצון להפוך את הלמידה לחווייתית ולמשמעותית.

#חדריבריחהלימודיים

20 views

EDQUEST - Twist in Education  |  מרחבי למידה חווייתיים  |  edquestt@gmail.com  

ישראל 054-6984921  |  אירופה 44-748-0333-986