• Yael Bamberger

למה להם יש ולנו אין?


לאחרונה נתקלתי בעבודות של האדריכל האמריקני Danish Kurani .

הוקסמתי מהעבודות שלו, וניסיתי להגדיר מה יש בהן שכל-כך "מדליק" בעיניי.

נראה לי שאפשר לראות בהן מספר עקרונות:

1. גיוון - בכיתה אחת יש מספר מרחבים, כל אחד מהם תחום ומוגדר. לא צריך לעבור לכיתה אחרת כדי לצייר או להתרווח על פוף, אפשר לעשות זאת במרחב הכיתתי המכיל.

2. דינמיות - אפשרות למעבר ממצב אחד לאחר תוך כדי השיעור. תלמיד לא צריך להיות מחובר לכסא במשך 45 דקות, אלא יכול לעבור ממצב ישיבה לעמידה, לזחילה ועוד.

3. שקיפות - המרחב פתוח ללא מחיצות. העבודה הנעשית בכל מתחם חשופה לאחרים, כך שכולם בעצם לומדים/עובדים בקוד פתוח.

4. יציאה מחוץ ל"קופסה" לגבי ההגדרה של כיתה - הרבה פעמים יוצא לי לקחת חלק בדיונים על "כיתות עתיד". בדיונים אלו לרוב מתארים כיתה עם כסאות ושולחנות קצת יותר "קוליים", על גלגלים, בצורות משונות, אבל הם עדיין שולחנות וכסאות.

העיצוב של קורני מביא לשיח משהו אחר: רצפה שהיא לוח, פירמידה ניידת לתיחום ויצירה. נשבר משהו בהגדרה המסורתית של איך נראית כיתה.

5. אין הצפה של טכנולוגיה - הדיון ב"כיתות עתיד" נוטה לברוח אל הטכנולוגיה. להעמיס את הכיתה בלוחות חכמים יותר וחכמים פחות. קורני מראה לנו שהטכנולוגיה היא לא העניין. היא עוד כלי, כמו כל שאר הכלים, אשר יש להשתמש בה באופן מושכל ובמינון הנכון.

אז למה להם יש ולנו אין?

כי קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים.

​​​​


#מרחבילמידה #מרחביM21

8 views

EDQUEST - Twist in Education  |  מרחבי למידה חווייתיים  |  edquestt@gmail.com  

ישראל 054-6984921  |  אירופה 44-748-0333-986