• Yael Bamberger

כשעיצוב משרת פדגוגיהבשעה טובה!

הקול הקורא לכיתות M21 יצא לדרך, ומביא איתו הרבה אנרגיות, יצירתיות ורוח חדשה לבתי הספר.

השטח מתעורר, וזה מקסים!

בדיוק מסיבה זו, אני רוצה לחלוק אתכם כמה תובנות שלמדתי בעולם האקדמי ובעולם המעשה, חלקן בדרך הקלה ורובן בדרך הקשה...

נתחיל בעיקר:

הכי חשוב - לזכור שהמרחב בראש ובראשונה צריך לשרת תהליכי הוראה-למידה. נקודה. העיצוב הוא כלי, אמצעי, המשרת את הפדגוגיה.

לכן, השאלה הראשונה שיש לשאול כשבאים לעצב מרחב למידה היא:

אילו תהליכי הוראה ולמידה עומדים להתרחש במרחב זה?

האם הוראה פרונטלית?

בהוראה כזו יש לדאוג לעמדת מורה נוחה ובולטת, ובנוסף למגוון כסאות/ספות בגבהים שונים שכולם יהיו נוחים לתלמידים לצורך כתיבת סיכום השיעור.

האם הוראה מבוססת פרויקטים?

בהוראה כזו יש לדאוג למרחבי עבודה בקבוצות, למרחב פרזנטציה, למרחבים בהם מתבצע איסוף מידע, ולמרחבים לבניית תוצרים.

האם ההוראה היא פרטנית?

בהוראה כזו יש לדאוג למרחבים תחומים המתאימים למורה-תלמיד או מורה-קבוצה של עד 4 תלמידים. אם במקביל ללמידה הפרטנית נעשית עבודה בקבוצות של שאר התלמידים, יש לדאוג גם להם למרחבים שקטים התחומים באופן ברור.

האם ההוראה היא בגישת הסטודיו?

בהוראה כזו יש לדאוג למרחב פנוי, למגוון חומרים מוחשיים, כלי עבודה ו/או אומנות, שולחנות עבודה שיכולים להתלכלך ומקומות ישיבה רכים להשראה ולשיחה.

באופן כללי, התהליך הוא:

  1. הגדרת הפדגוגיה ושיטות ההוראה-למידה.

  2. בחירת עקרונות עיצוב (על כך אפרט בבלוג הבא)

  3. תכנון חלוקת חלל וריהוט

בסדר הזה בדיוק, ולא ההיפך.

#מרחבילמידה #מרחביM21

28 views

EDQUEST - Twist in Education  |  מרחבי למידה חווייתיים  |  edquestt@gmail.com  

ישראל 054-6984921  |  אירופה 44-748-0333-986